0
Học viên theo học
0
Khóa học trên trang
0
Số năm kinh nghiệm
0
Học viên theo dõi
0
Đánh giá 5 sao

ThS. Nguyễn Văn Thú

Giảng viên Catiedu

Chuyên ngành:

Đôi nét về ThS. Nguyễn Văn Thú

ThS. Nguyễn Văn Thú

Học vị: Thạc sĩ QLGD, CN Điều Dưỡng, CN Anh văn

Đơn vị công tác: CĐ Y Dược Hồng Đức

Email: [email protected]

Bình luận học viên