Hỗ trợ - Hướng dẫnHỗ trợ - Hướng dẫn
Hỗ trợ học sinh 24/7

Học viên thực hiện đăng nhập để:

- Đăng ký Trường - Hệ - Ngành muốn học

- Xem điểm

- Xem thời khóa biểu

- Lịch thi

- Các Thông báo của trường.

Sinh viên đăng nhập hệ thống lần đầu tiên bằng Gmail cá nhân và mật khẩu (cati.edu.vn).

Sau khi đăng nhập thành công SV cần thay đổi mật khẩu và chịu trách nhiệm về mật khẩu của mình để bảo vệ các thông tin liên quan.

Chú ý:
- Điểm trên trang thông tin này chỉ để tham khảo, Sinh viên liên hệ Khoa để biết điểm chi tiết
- Số điện thoại liên hệ : 024.7300.7989

Hỗ trợ kỹ thuật0769 340 340