Đào tạo trung cấp

Danh sách các trường liên kết trong hệ thống Catiedu

  • Trung cấp
  • Hà Nội
  • TP.HCM
  • Miền bắc
  • Miền trung
  • Miền nam

Đào tạo ngoại ngữ cùng Tuyển sinh Trung cấp Tiếng Nhật

15/04/2021
Tuyển sinh Trung cấp Tiếng Nhật hệ chính quy yêu cầu xét tuyển không thi tuyển | Đào tạo ngoại ngữ Tuyển sinh Trung cấp Tiếng Nhật 2021

Tuyển sinh Trung cấp Y sĩ Đa khoa hệ Đào tạo chính quy

13/04/2021
Tuyển sinh Trung cấp Y sĩ Đa khoa hệ đào tạo chính quy | Tuyển sinh Trung cấp Y sĩ Đa khoa hỗ trợ liên thông Cao đẳng và Đại học sau tốt nghiệp

Tuyển sinh Trung cấp Thú y chương trình đào tạo Online

11/04/2021
Tuyển sinh Trung cấp Thú y tại trung tâm CATIEDU | Thông tin Tuyển sinh Trung cấp Thú y hệ đào tạo Online cấp bằng chính quy giá sau tốt nghiệp

Thông tin Tuyển sinh Trung cấp Dược sĩ mới nhất 2021

09/04/2021
 Tuyển sinh Trung cấp Dược sĩ mới nhất | Tuyển sinh Trung cấp Dược sĩ cung cấp thông tin về ngành nghề cùng cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

Tuyển sinh Trung Cấp Y Sĩ cấp bằng chính quy sau tốt nghiệp

07/04/2021
Tuyển sinh Trung cấp Y sĩ về hồ sơ tuyển sinh | Thông báo Tuyển sinh Trung cấp Y sĩ tạo cơ hội cho sinh viên theo học ngành nghề yêu thích 

Tuyển sinh Trung cấp Điều dưỡng tại Trung tâm Đào tạo uy tín

05/04/2021
Thông báo Tuyển sinh Trung cấp Điều dưỡng tại Trung tâm Đào tạo CATIEDU | Tuyển sinh Trung cấp Điều dưỡng toàn quốc tốt nghiệp chính quy
12