khóa học hot
Marketing Online

Marketing Online

15.000.000đ

Các khóa học Chứng Chỉ

Hiển thị 22 khóa học

Tâm Lý Học Đại Cương

GV: ThS. Lê Quang Tú
0đ Miễn phí
Chứng Chỉ Quản Lý Giáo Dục Mầm Non - 25.0%

Chứng Chỉ Quản Lý Giáo Dục Mầm Non

GV: ThS. Hoàng Xuân Phú
4.000.000đ 3.000.000đ
Khối Ngành kỹ Thuật - 25.6%

Khối Ngành kỹ Thuật

GV:
3.900.000đ 2.900.000đ
Khối Ngành Du Lịch - 25.6%

Khối Ngành Du Lịch

GV:
3.900.000đ 2.900.000đ
Khối Ngành Sức Khỏe - Làm  Đẹp - 25.6%

Khối Ngành Sức Khỏe - Làm Đẹp

GV:
3.900.000đ 2.900.000đ
Nghiệp Vụ Quản Lý Chợ - 25.6%

Nghiệp Vụ Quản Lý Chợ

GV:
3.900.000đ 2.900.000đ
Khối Ngành  Kinh tế - Văn Phòng -Văn Thư - 25.6%
Hướng Dẫn Viên Du Lịch Nội Địa - 22.2%

Hướng Dẫn Viên Du Lịch Nội Địa

GV:
4.500.000đ 3.500.000đ
Kỹ Thuật Viên Chăm Sóc Móng - 22.2%

Kỹ Thuật Viên Chăm Sóc Móng

GV:
4.500.000đ 3.500.000đ
Thiết Kế Tạo Mẫu Tóc - 22.2%

Thiết Kế Tạo Mẫu Tóc

GV:
4.500.000đ 3.500.000đ
Dịch Vụ Nhà Hàng - 22.2%

Dịch Vụ Nhà Hàng

GV:
4.500.000đ 3.500.000đ
Nghiệp Vụ Buồng Phòng - 22.2%

Nghiệp Vụ Buồng Phòng

GV:
4.500.000đ 3.500.000đ
Quản Trị Khách Sạn - 22.2%

Quản Trị Khách Sạn

GV:
4.500.000đ 3.500.000đ
Nghiệp Vụ Lễ Tân - 22.2%

Nghiệp Vụ Lễ Tân

GV:
4.500.000đ 3.500.000đ
Chứng chỉ Vật Lý Trị Liệu - 22.2%

Chứng chỉ Vật Lý Trị Liệu

GV:
4.500.000đ 3.500.000đ
Kế Toán Doanh Nghiệp - 22.2%

Kế Toán Doanh Nghiệp

GV:
4.500.000đ 3.500.000đ
Công Nghệ Thông Tin - 22.2%

Công Nghệ Thông Tin

GV:
4.500.000đ 3.500.000đ
Nghiệp Vụ Văn Thư Lưu Trữ - 22.2%

Nghiệp Vụ Văn Thư Lưu Trữ

GV:
4.500.000đ 3.500.000đ
Hướng dẫn viên du lịch quốc tế - 22.2%

Hướng dẫn viên du lịch quốc tế

GV:
4.500.000đ 3.500.000đ

Chứng chỉ Tin học văn phòng

GV:
499.000đ Miễn phí
12